☰ menú
Calculat.org

Volum i àrea de l'ortoedre

ortoedre

ortoedre a b c D dab dac dbc
a, b, caresta
Ddiagonal espacial
dab, ac, bcdiagonal de cara

Calculadora

Unitat de mesura

Introdueix 3 valors

aresta

a =

aresta

b =

aresta

c =

diagonal espacial

D =

diagonal de cara

dab =

diagonal de cara

dac =

diagonal de cara

dbc =

volum

V =

àrea de superfície

A =

àrea de la base

Ab =

àrea lateral

Al =

Error

Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Fórmules

ortoedre

volum
$$ V = a \cdot b \cdot c $$
àrea de superfície
$$ A = 2 \cdot (ab + ac + bc) $$
àrea de la base
$$ A_b = a \cdot b $$
àrea lateral
$$ A_{l} = 2 \cdot c \cdot (a + b) $$
diagonal espacial
$$ D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} $$
diagonal de cara
$$ \begin{aligned} &d_{ab} = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \\ &d_{ac} = \sqrt{a^2 + c^2} \\ \\ &d_{bc} = \sqrt{b^2 + c^2} \end{aligned} $$

Puntuació

5,0/5 (1×)

X