☰ izbornik
Calculat.org

Obujam i oplošje kvadra

kvadar

kvadar a b c D dab dac dbc
a, b, cbrid
Dprostorna dijagonala
dab, ac, bcplošna dijagonala

Kalkulator

Odaberite jedinice

Unesite 3 vrijednosti

brid

a =

brid

b =

brid

c =

prostorna dijagonala

D =

plošna dijagonala

dab =

plošna dijagonala

dac =

plošna dijagonala

dbc =

obujam

V =

oplošje

O =

površina baze

B =

površina pobočja

P =

Greška

Zaokružite na decimalno mjesto

Postupak izračuna

Formule

kvadar

obujam
$$ V = a \cdot b \cdot c $$
oplošje
$$ O = 2 \cdot (ab + ac + bc) $$
površina baze
$$ B = a \cdot b $$
površina pobočja
$$ P = 2 \cdot c \cdot (a + b) $$
prostorna dijagonala
$$ D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} $$
plošna dijagonala
$$ \begin{aligned} &d_{ab} = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \\ &d_{ac} = \sqrt{a^2 + c^2} \\ \\ &d_{bc} = \sqrt{b^2 + c^2} \end{aligned} $$

Ocjena

4,3/5 (20×)

X