☰ menu
Calculat.org

Vëllimi dhe sipërfaqja e një kuboidi

kuboidi

kuboidi a b c D dab dac dbc
a, b, cbrinja
Ddiagonalja e trupit
dab, ac, bcdiagonalja e faqeve

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni 3 vlera

brinja

a =

brinja

b =

brinja

c =

diagonalja e trupit

D =

diagonalja e faqeve

dab =

diagonalja e faqeve

dac =

diagonalja e faqeve

dbc =

vëllimi

V =

sipërfaqja

S =

sipërfaqja e bazës

Sb =

sipërfaqja anësore

Sa =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

kuboidi

vëllimi
$$ V = a \cdot b \cdot c $$
sipërfaqja
$$ S = 2 \cdot (ab + ac + bc) $$
sipërfaqja e bazës
$$ S_b = a \cdot b $$
sipërfaqja anësore
$$ S_{a} = 2 \cdot c \cdot (a + b) $$
diagonalja e trupit
$$ D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} $$
diagonalja e faqeve
$$ \begin{aligned} &d_{ab} = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \\ &d_{ac} = \sqrt{a^2 + c^2} \\ \\ &d_{bc} = \sqrt{b^2 + c^2} \end{aligned} $$

Vlerësim

4,5/5 (28×)