Menu
Calculat.org

Objętość i powierzchnia prostopadłościanu

prostopadłościan

prostopadłościan a b c D dab dac dbc
a, b, cbok
Dprzekątna bryły
dab, ac, bcprzekątna ściany

Kalkulator

Wybierz jednostki

Wpisz 3 wartości

bok

a =

bok

b =

bok

c =

przekątna bryły

D =

przekątna ściany

dab =

przekątna ściany

dac =

przekątna ściany

dbc =

objętość

V =

powierzchnia

P =

powierzchnia podstawy

Pp =

powierzchnia bocznej

Pb =

Błąd

Zaokrąglić do miejsca dziesiętnego

Metoda obliczeniowa

Wzory

prostopadłościan

objętość
$$ V = a \cdot b \cdot c $$
powierzchnia
$$ P = 2 \cdot (ab + ac + bc) $$
powierzchnia podstawy
$$ P_p = a \cdot b $$
powierzchnia bocznej
$$ P_{b} = 2 \cdot c \cdot (a + b) $$
przekątna bryły
$$ D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} $$
przekątna ściany
$$ \begin{aligned} &d_{ab} = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \\ &d_{ac} = \sqrt{a^2 + c^2} \\ \\ &d_{bc} = \sqrt{b^2 + c^2} \end{aligned} $$

Ocena

5,0/5 (1×)