☰ menu
Calculat.org

Luas dan keliling segi enam

segi enam

segi enam C c R r 120° 30° A B C D E F a a a a a a O
asisi
Clingkaran luar
clingkaran dalam
Rjari-jari (lingkaran luar)
rjari-jari (lingkaran dalam)
Otitik pusat

Kalkulator

Satuan

Masukkan 1 nilai

sisi

a =

lingkaran luar (jari-jari)

R =

lingkaran dalam (jari-jari)

r =

luas

L =

keliling

K =

Kesalahan

Dibulatkan sampai angka di belakang koma

Tata cara penghitungan

Rumus-rumus

segi enam

luas
$$ L = \frac{3 \cdot\sqrt{3}}{2} a^2 $$
keliling
$$ K = 6 \cdot a $$
lingkaran luar (jari-jari)
$$ R = a $$
lingkaran dalam (jari-jari)
$$ r = \frac{\sqrt{3}}{2} a $$

Skor

3,7/5 (3×)

X