☰ menu
Calculat.org

Oppervlakte en omtrek van een zeshoek

zeshoek

zeshoek C c R r 120° 30° A B C D E F a a a a a a M
azijde
Comgeschreven cirkel
cingeschreven cirkel
Rstraal (omgeschreven cirkel)
rstraal (ingeschreven cirkel)
Mmiddelpunt

Rekenmachine

Eenheid

Voer 1 waarde in.

zijde

a =

omgeschreven cirkel (straal)

R =

ingeschreven cirkel (straal)

r =

oppervlakte

A =

omtrek

O =

Error

Rond af op decimaal

Berekeningsprocedure

Formules

zeshoek

oppervlakte
$$ A = \frac{3 \cdot\sqrt{3}}{2} a^2 $$
omtrek
$$ O = 6 \cdot a $$
omgeschreven cirkel (straal)
$$ R = a $$
ingeschreven cirkel (straal)
$$ r = \frac{\sqrt{3}}{2} a $$

Beoordeling

3,3/5 (12×)

X