☰ menu
Calculat.org

Sipërfaqja dhe perimetri i një gjashtëkëndëshi

gjashtëkëndëshi

gjashtëkëndëshi C c R r 120° 30° A B C D E F a a a a a a O
abrinja
Crrethi i jashtëshkruar
crrethi i brendashkruar
Rrrezja (rrethi i jashtëshkruar)
rrrezja (rrethi i brendashkruar)
Oqendra

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni 1 vlerë

brinja

a =

rrethi i jashtëshkruar (rrezja)

R =

rrethi i brendashkruar (rrezja)

r =

sipërfaqja

S =

perimetri

P =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

gjashtëkëndëshi

sipërfaqja
$$ S = \frac{3 \cdot\sqrt{3}}{2} a^2 $$
perimetri
$$ P = 6 \cdot a $$
rrethi i jashtëshkruar (rrezja)
$$ R = a $$
rrethi i brendashkruar (rrezja)
$$ r = \frac{\sqrt{3}}{2} a $$

Vlerësim

4,4/5 (35×)