☰ izvēlne
Calculat.org

Sešstūra laukums un perimetrs

sešstūris

sešstūris C c R r 120° 30° A B C D E F a a a a a a O
amala
Capvilkta riņķa līnija
cievilkta riņķa līnija
Rrādiuss (apvilkta riņķa līnija)
rrādiuss (ievilkta riņķa līnija)
Ocentrs

Kalkulators

Izvēlieties mērvienības

Ievadiet 1 vērtību

mala

a =

apvilkta riņķa līnija (rādiuss)

R =

ievilkta riņķa līnija (rādiuss)

r =

laukums

S =

perimetrs

P =

Kļūda

Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Aprēķina metode

Formulas

sešstūris

laukums
$$ S = \frac{3 \cdot\sqrt{3}}{2} a^2 $$
perimetrs
$$ P = 6 \cdot a $$
apvilkta riņķa līnija (rādiuss)
$$ R = a $$
ievilkta riņķa līnija (rādiuss)
$$ r = \frac{\sqrt{3}}{2} a $$

Vērtējums

5,0/5 (2×)

X