☰ menu
Calculat.org

Teorema Pythagoras

teorema Pythagoras

teorema Pythagoras A B C a b c a a a L1 = a 2 b b b L2 = b 2 c c c L3 = c 2 L1 + L2 = L3
a, bkaki (catheti)
csisi miring (hipotenusa)
Lluas

Kalkulator

Satuan

Masukkan 2 nilai

kaki (catheti)

a =

kaki (catheti)

b =

sisi miring (hipotenusa)

c =

Kesalahan

Dibulatkan sampai angka di belakang koma

Tata cara penghitungan

Rumus-rumus

teorema Pythagoras
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
kaki (catheti)
$$ a = \sqrt{c^2 - b^2} $$
kaki (catheti)
$$ b = \sqrt{c^2 - a^2} $$
sisi miring (hipotenusa)
$$ c = \sqrt{a^2 + b^2} $$

Skor

4,4/5 (7×)

X