☰ menu
Calculat.org

Luas dan keliling segi lima

segi lima

segi lima C c R r 108° 36° A B C D E a a a a a O
asisi
Clingkaran luar
clingkaran dalam
Rjari-jari (lingkaran luar)
rjari-jari (lingkaran dalam)
Otitik pusat

Kalkulator

Satuan

Masukkan 1 nilai

sisi

a =

lingkaran luar (jari-jari)

R =

lingkaran dalam (jari-jari)

r =

luas

L =

keliling

K =

Kesalahan

Dibulatkan sampai angka di belakang koma

Tata cara penghitungan

Rumus-rumus

segi lima

luas
$$ L = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{4} a^2 $$
keliling
$$ K = 5 \cdot a $$
lingkaran luar (jari-jari)
$$ R = \frac{\sqrt{50 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$
lingkaran dalam (jari-jari)
$$ r = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$

Skor

5,0/5 (1×)

X