☰ menu
Calculat.org

Luas dan keliling bujur sangkar

persegi

persegi R C r c d d 45° A B C D a a a a O
asisi
ddiagonal
Clingkaran luar
clingkaran dalam
Rjari-jari (lingkaran luar)
rjari-jari (lingkaran dalam)
Otitik pusat

Kalkulator

Satuan

Masukkan 1 nilai

sisi

a =

diagonal

d =

lingkaran luar (jari-jari)

R =

lingkaran dalam (jari-jari)

r =

luas

L =

keliling

K =

Kesalahan

Dibulatkan sampai angka di belakang koma

Tata cara penghitungan

Rumus-rumus

persegi

luas
$$ L = a \cdot a = a^2 $$
keliling
$$ K = 4 \cdot a $$
diagonal
$$ d = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2} $$
lingkaran luar (jari-jari)
$$ R = \frac{d}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}} $$
lingkaran dalam (jari-jari)
$$ r = \frac{a}{2} $$

Skor

4,0/5 (4×)

X