☰ meny
Calculat.org

Area och omkrets av en hexagon

hexagon

hexagon C c R r 120° 30° A B C D E F a a a a a a O'
asida
Comskriven cirkel
cinskriven cirkel
Rradie (omskriven cirkel)
rradie (inskriven cirkel)
O'mittpunkt

Kalkylator

Måttenheter

Ange 1 värde

sida

a =

omskriven cirkel (radie)

R =

inskriven cirkel (radie)

r =

area

A =

omkrets

O =

Fel

Avrunda till decimal

Beräkningsproceduren

Formler

hexagon

area
$$ A = \frac{3 \cdot\sqrt{3}}{2} a^2 $$
omkrets
$$ O = 6 \cdot a $$
omskriven cirkel (radie)
$$ R = a $$
inskriven cirkel (radie)
$$ r = \frac{\sqrt{3}}{2} a $$

Betyg

4,3/5 (8×)

X