Menu
Calculat.org

Pole i obwód sześciokąta

sześciokąt

sześciokąt K k R r 120° 30° A B C D E F a a a a a a S'
abok
Kokrąg opisany
kokrąg wpisany
Rpromień (okrąg opisany)
rpromień (okrąg wpisany)
S'środek

Kalkulator

Wybierz jednostki

Wpisz 1 wartość

bok

a =

okrąg opisany (promień)

R =

okrąg wpisany (promień)

r =

pole

P =

obwód

O =

Błąd

Zaokrąglić do miejsca dziesiętnego

Metoda obliczeniowa

Wzory

sześciokąt

pole
$$ P = \frac{3 \cdot\sqrt{3}}{2} a^2 $$
obwód
$$ O = 6 \cdot a $$
okrąg opisany (promień)
$$ R = a $$
okrąg wpisany (promień)
$$ r = \frac{\sqrt{3}}{2} a $$

Ocena

5,0/5 (1×)