☰ izvēlne
Calculat.org

Pitagora teorēma

Pitagora teorēma

Pitagora teorēma A B C a b c a a a S1 = a 2 b b b S2 = b 2 c c c S3 = c 2 S1 + S2 = S3
a, bkatetes veido taisno leņķi
chipotenūza
Slaukums

Kalkulators

Izvēlieties mērvienības

Ievadiet 2 vērtības

katete

a =

katete

b =

hipotenūza

c =

Kļūda

Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Aprēķina metode

Formulas

Pitagora teorēma
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
katete
$$ a = \sqrt{c^2 - b^2} $$
katete
$$ b = \sqrt{c^2 - a^2} $$
hipotenūza
$$ c = \sqrt{a^2 + b^2} $$

Vērtējums

4,6/5 (13×)

X