Menu
Calculat.org

Pytagorova veta

Pytagorova veta

Pytagorova veta A B C a b c a a a S1 = a 2 b b b S2 = b 2 c c c S3 = c 2 S1 + S2 = S3
a, bodvesny zvierajúce pravý uhol
cprepona
Sobsah

Kalkulačka

Zvoľte jednotky

Zadajte 2 hodnoty

odvesna

a =

odvesna

b =

prepona

c =

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

Postup výpočtu

Vzorce

Pytagorova veta
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
odvesna
$$ a = \sqrt{c^2 - b^2} $$
odvesna
$$ b = \sqrt{c^2 - a^2} $$
prepona
$$ c = \sqrt{a^2 + b^2} $$

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (1×)