☰ мени
Calculat.org

Pythagorova věta

Питагорина теорема

Питагорина теорема A B C a b c a a a P1 = a 2 b b b P2 = b 2 c c c P3 = c 2 P1 + P2 = P3
a, bкатете обухватају прави угао
cхипотенуза
Pповршина

Калкулатор

Изаберите јединице

Унесите 2 вредности

катета

a =

катета

b =

хипотенуза

c =

Грешка

Заокруглити на децималу

Поступак израчуна

Формуле

Питагорина теорема
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
катета
$$ a = \sqrt{c^2 - b^2} $$
катета
$$ b = \sqrt{c^2 - a^2} $$
хипотенуза
$$ c = \sqrt{a^2 + b^2} $$

Оцена

5,0/5 (2×)

X