☰ menú
Calculat.org

Teorema de Pitàgores

teorema de Pitàgores

teorema de Pitàgores A B C a b c a a a A1 = a 2 b b b A2 = b 2 c c c A3 = c 2 A1 + A2 = A3
a, bels catets que conformen un angle recte
chipotenusa
Aàrea

Calculadora

Unitat de mesura

Introdueix 2 valors

catet

a =

catet

b =

hipotenusa

c =

Error

Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Fórmules

teorema de Pitàgores
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
catet
$$ a = \sqrt{c^2 - b^2} $$
catet
$$ b = \sqrt{c^2 - a^2} $$
hipotenusa
$$ c = \sqrt{a^2 + b^2} $$

Puntuació

5,0/5 (1×)

X