☰ menu
Calculat.org

Teorema e Pitagorës

teorema e Pitagorës

teorema e Pitagorës A B C a b c a a a S1 = a 2 b b b S2 = b 2 c c c S3 = c 2 S1 + S2 = S3
a, bkateti
chipotenuza
Ssipërfaqja

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni 2 vlera

kateti

a =

kateti

b =

hipotenuza

c =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

teorema e Pitagorës
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
kateti
$$ a = \sqrt{c^2 - b^2} $$
kateti
$$ b = \sqrt{c^2 - a^2} $$
hipotenuza
$$ c = \sqrt{a^2 + b^2} $$

Vlerësim

4,4/5 (47×)