☰ menüü
Calculat.org

Võrdekujuline võrrand

Kalkulaator

Sisestage 3 väärtust

võrdeline sõltuvus
pöördvõrdeline sõltuvus
Ümardatud kümnendkohani

Arvutus protseduur

Hindamine

3,7/5 (3×)

X