☰ menüü
Calculat.org

Ruumalaühikute teisendamine

Kalkulaator

Sisestage 1 väärtus

Viga

Ümardatud kümnendkohani

Meetermõõdustiku ühikud

kuupmillimeeter (mm³)

kuupsentimeeter (cm³)

kuupdetsimeeter (dm³)

kuupmeeter (m³)

milliliiter (ml)

sentiliiter (cl)

detsiliiter (dl)

liiter (l)

hektoliiter (hl)

Inglise ühikud („Imperial“)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

USA ühikud (vedelikud – „U.S. wet“)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

USA ühikud (tahked ained – „U.S. dry“)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

peck (pk)

bushel (bsh)

quarter (qr)

Hindamine

5,0/5 (1×)

X