☰ menu
Calculat.org

Rregulla e thjeshtë e treshit

Makina llogaritëse

Jepni 3 vlera

proporcioni i drejtë
proporcioni i zhdrejtë
Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Vlerësim

5,0/5 (7×)