☰ menüü
Calculat.org

Kolmnurga pindala ja ümbermõõt

kolmnurk

kolmnurk A B C a b c ha hb hc α β γ A B C a b c ha hb hc α β γ
a, b, ckülg
hakõrgus küljel a
hbkõrgus küljel b
hckõrgus küljel c
α, β, γnurk

Kalkulaator

Mõõtühik

Sisestage 3 väärtust

külg

a =

külg

b =

külg

c =

nurk

α =

nurk

β =

nurk

γ =

kõrgus küljel a

ha =

kõrgus küljel b

hb =

kõrgus küljel c

hc =

pindala

S =

ümbermõõt

P =

Viga

Ümardatud kümnendkohani

Arvutus protseduur

Valemid

kolmnurk

pindala
$$ S = \frac{a h_a}{2} = \frac{b h_b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
ümbermõõt
$$ P = a + b + c $$
kõrgus
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\beta \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\alpha \\ \\ h_c &= a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a &= \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b c \cdot\cos\alpha} \\ \\ b &= \sqrt{a^2 + c^2 - 2 \cdot a c \cdot\cos\beta} \\ \\ c &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\gamma} \end{aligned} $$
$$ \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} $$

Hindamine

3,0/5 (2×)

X