Reguladetri

  • En reguladetri är ett förfarande för en beräkning av en direkt och omvänd proportionalitet

Kalkylator

Ange 3 värden

XX
  • direkt proportionalitet
  • omvänd proportionalitet

Avrunda till decimaler

Resultat:

Relaterade länkar

Vi kommer vara glad att få dina förslag och kommentarer.
info@calculat.org
calculat.org

Vår hemsida använder cookies för att tillhandahålla tjänster.

Mer information

Hatar du annonser? Vi gör, men inkomster från annonser tillåter drift av vår webbplats och erbjuda tjänster till våra kunder gratis. Vänligen, överväga uppsägning av blockera annonser på denna webbplats. Tack.