☰ menüü
Calculat.org

Täisnurkse kolmnurga pindala ja ümbermõõt

täisnurkne kolmnurk

täisnurkne kolmnurk A B C a b c hc cb ca α β
a, bkaatet
chüpotenuus
hckõrgus küljel c
α, βnurk

Kalkulaator

Mõõtühik

Sisestage 2 väärtust

kaatet

a =

kaatet

b =

hüpotenuus

c =

nurk

α =

nurk

β =

kõrgus küljel c

hc =

pindala

S =

ümbermõõt

P =

Viga

Ümardatud kümnendkohani

Arvutus protseduur

Valemid

täisnurkne kolmnurk

pindala
$$ S = \frac{a b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
ümbermõõt
$$ P = a + b + c $$
Pythagorase teoreem
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
kõrgus küljel c
$$ h_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
nurk
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
trigonomeetrilised funktsioonid
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ h_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Hindamine

3,8/5 (10×)

X