☰ menüü
Calculat.org

Ristküliku pindala ja ümbermõõt

ristkülik

ristkülik d d C R α β α 2 β 2 O A B C D a a b b
a, bkülg
ddiagonaal
α, βnurk
Cümberringjoon
Rraadius (ümberringjoon)
Okeskpunkt

Kalkulaator

Mõõtühik

Sisestage 2 väärtust

külg

a =

külg

b =

diagonaal

d =

ümberringjoon (raadius)

R =

nurk

α =

nurk

β =

pindala

S =

ümbermõõt

P =

Viga

Ümardatud kümnendkohani

Arvutus protseduur

Valemid

ristkülik

pindala
$$ S = a \cdot b $$
ümbermõõt
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
diagonaal
$$ d^2 = a^2 + b^2 $$
ümberringjoon (raadius)
$$ R = \frac{d}{2} $$
nurk
$$ \begin{aligned} \alpha + \beta &= 180\ ^\circ \\ \\ \sin\frac{\alpha}{2} &= \frac{a}{d} \\ \\ \sin\frac{\beta}{2} &= \frac{b}{d} \end{aligned} $$

Hindamine

5,0/5 (3×)

X