☰ menüü
Calculat.org

Trapetsi pindala ja ümbermõõt

trapets

trapets A B C D a b c d d1 d2 h δ γ β α
a, b, c, dkülg
d1,2diagonaalid
hkõrgus
α, β, γ, δnurk

Kalkulaator

Mõõtühik

Sisestage 4 väärtust

külg

a =

külg

b =

külg

c =

külg

d =

kõrgus

h =

nurk

α =

nurk

β =

nurk

γ =

nurk

δ =

pindala

S =

ümbermõõt

P =

Viga

Ümardatud kümnendkohani

Arvutus protseduur

Valemid

trapets

pindala
$$ S = \frac{(a + c) \cdot h}{2} $$
ümbermõõt
$$ P = a + b + c + d $$
diagonaal
$$ \begin{aligned} d_1 &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cos\beta} \\ \\ d_2 &= \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a d \cos\alpha} \end{aligned} $$
nurk
$$ \begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - \beta \\ \\ \delta &= 180^\circ - \alpha \end{aligned} $$
kõrgus
$$ h = d \cdot\sin\alpha = b \cdot\sin\beta $$

Hindamine

4,0/5 (5×)

X