☰ мени
Calculat.org

Правило тројке

Калкулатор

Унесите 3 вредности

директна пропорционалност
обрнута пропорционалност
Заокруглити на децималу

Поступак израчуна

Оцена

5,0/5 (2×)

X