☰ menüü
Calculat.org

Rööpküliku pindala ja ümbermõõt

rööpkülik

rööpkülik A B C D a b a b d1 d2 α1 α2 α1 α2 ha hb
a, bkülg
d1,2diagonaalid
hakõrgus küljel a
hbkõrgus küljel b
α1,2 nurk

Kalkulaator

Mõõtühik

Sisestage 3 väärtust

külg

a =

külg

b =

kõrgus küljel a

ha =

kõrgus küljel b

hb =

diagonaal

d1 =

diagonaal

d2 =

nurk

α1 =

nurk

α2 =

pindala

S =

ümbermõõt

P =

Viga

Ümardatud kümnendkohani

Arvutus protseduur

Valemid

rööpkülik

pindala
$$ S = a\cdot h_a = b\cdot h_b $$
ümbermõõt
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
kõrgus
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
nurk
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
diagonaal
$$ d_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Hindamine

5,0/5 (2×)

X