☰ izbornik
Calculat.org

Proporcionalnost

Kalkulator

Unesite 3 vrijednosti

proporcionalnost
obrnuta proporcionalnost
Zaokružite na decimalno mjesto

Postupak izračuna

Ocjena

3,0/5 (2×)

X