Menu
Calculat.org

Obsah a obvod štvorca

štvorec

štvorec ro ko rv kv u u 45° A B C D a a a a S'
astrana
uuhlopriečka
kokružnica opísaná
kvkružnica vpísaná
ropolomer (kružnica opísaná)
rvpolomer (kružnica vpísaná)
S'stred

Kalkulačka

Zvoľte jednotky

Zadajte 1 hodnotu

strana

a =

uhlopriečka

u =

kružnica opísaná (polomer)

ro =

kružnica vpísaná (polomer)

rv =

obsah

S =

obvod

o =

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

Postup výpočtu

Vzorce

štvorec

obsah
$$ S = a \cdot a = a^2 $$
obvod
$$ o = 4 \cdot a $$
uhlopriečka
$$ u = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2} $$
kružnica opísaná (polomer)
$$ r_o = \frac{u}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}} $$
kružnica vpísaná (polomer)
$$ r_v = \frac{a}{2} $$

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (1×)