☰ meni
Calculat.org

Ploščina in obseg kvadrata

kvadrat

kvadrat ro ko rv kv d d 45° A B C D a a a a S
astranica
ddiagonala
koočrtana krožnica
kvvčrtana krožnica
ropolmer (očrtana krožnica)
rvpolmer (včrtana krožnica)
Ssredišče

Kalkulator

Izberite enote

Vnesite 1 vrednost

stranica

a =

diagonala

d =

očrtana krožnica (polmer)

ro =

včrtana krožnica (polmer)

rv =

ploščina

p =

obseg

o =

Napaka

Zaokrožiti na decimalno mesto

Postopek izračuna

Formule

kvadrat

ploščina
$$ p = a \cdot a = a^2 $$
obseg
$$ o = 4 \cdot a $$
diagonala
$$ d = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2} $$
očrtana krožnica (polmer)
$$ r_o = \frac{d}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}} $$
včrtana krožnica (polmer)
$$ r_v = \frac{a}{2} $$

Ocena

3,8/5 (4×)

X