☰ izvēlne
Calculat.org

Kvadrāta laukums un perimetrs

kvadrāts

kvadrāts R C r c d d 45° A B C D a a a a O
amala
ddiagonāle
Capvilkta riņķa līnija
cievilkta riņķa līnija
Rrādiuss (apvilkta riņķa līnija)
rrādiuss (ievilkta riņķa līnija)
Ocentrs

Kalkulators

Izvēlieties mērvienības

Ievadiet 1 vērtību

mala

a =

diagonāle

d =

apvilkta riņķa līnija (rādiuss)

R =

ievilkta riņķa līnija (rādiuss)

r =

laukums

S =

perimetrs

P =

Kļūda

Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Aprēķina metode

Formulas

kvadrāts

laukums
$$ S = a \cdot a = a^2 $$
perimetrs
$$ P = 4 \cdot a $$
diagonāle
$$ d = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2} $$
apvilkta riņķa līnija (rādiuss)
$$ R = \frac{d}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}} $$
ievilkta riņķa līnija (rādiuss)
$$ r = \frac{a}{2} $$

Vērtējums

3,7/5 (3×)

X