☰ meny
Calculat.org

Area och omkrets av en kvadrat

kvadrat

kvadrat R C r c d d 45° A B C D a a a a O'
asida
ddiagonal
Comskriven cirkel
cinskriven cirkel
Rradie (omskriven cirkel)
rradie (inskriven cirkel)
O'mittpunkt

Kalkylator

Måttenheter

Ange 1 värde

sida

a =

diagonal

d =

omskriven cirkel (radie)

R =

inskriven cirkel (radie)

r =

area

A =

omkrets

O =

Fel

Avrunda till decimal

Beräkningsproceduren

Formler

kvadrat

area
$$ A = a \cdot a = a^2 $$
omkrets
$$ O = 4 \cdot a $$
diagonal
$$ d = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2} $$
omskriven cirkel (radie)
$$ R = \frac{d}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}} $$
inskriven cirkel (radie)
$$ r = \frac{a}{2} $$

Betyg

5,0/5 (1×)

X