Menu
Calculat.org

Pole i obwód kwadratu

kwadrat

kwadrat R K r k d d 45° A B C D a a a a S'
abok
dprzekątna
Kokrąg opisany
kokrąg wpisany
Rpromień (okrąg opisany)
rpromień (okrąg wpisany)
S'środek

Kalkulator

Wybierz jednostki

Wpisz 1 wartość

bok

a =

przekątna

d =

okrąg opisany (promień)

R =

okrąg wpisany (promień)

r =

pole

P =

obwód

O =

Błąd

Zaokrąglić do miejsca dziesiętnego

Metoda obliczeniowa

Wzory

kwadrat

pole
$$ P = a \cdot a = a^2 $$
obwód
$$ O = 4 \cdot a $$
przekątna
$$ d = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2} $$
okrąg opisany (promień)
$$ R = \frac{d}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}} $$
okrąg wpisany (promień)
$$ r = \frac{a}{2} $$

Ocena

5,0/5 (1×)