☰ menu
Calculat.org

Sipërfaqja dhe perimetri i një katrori

katrori

katrori R C r c d d 45° A B C D a a a a O
abrinja
ddiagonalja
Crrethi i jashtëshkruar
crrethi i brendashkruar
Rrrezja (rrethi i jashtëshkruar)
rrrezja (rrethi i brendashkruar)
Oqendra

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni 1 vlerë

brinja

a =

diagonalja

d =

rrethi i jashtëshkruar (rrezja)

R =

rrethi i brendashkruar (rrezja)

r =

sipërfaqja

S =

perimetri

P =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

katrori

sipërfaqja
$$ S = a \cdot a = a^2 $$
perimetri
$$ P = 4 \cdot a $$
diagonalja
$$ d = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2} $$
rrethi i jashtëshkruar (rrezja)
$$ R = \frac{d}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}} $$
rrethi i brendashkruar (rrezja)
$$ r = \frac{a}{2} $$

Vlerësim

4,6/5 (21×)