☰ menú
Calculat.org

Àrea i perímetre del quadrat

quadrat

quadrat R C r c d d 45° A B C D a a a a O
acostat
ddiagonal
Ccircumferència circumscrita
ccircumferència inscrita
Rradi de la circumferència circumscrita
rradi de la circumferència inscrita
Ocentre

Calculadora

Unitat de mesura

Introdueix 1 valor

costat

a =

diagonal

d =

circumferència circumscrita (radi)

R =

circumferència inscrita (radi)

r =

àrea

A =

perímetre

P =

Error

Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Fórmules

quadrat

àrea
$$ A = a \cdot a = a^2 $$
perímetre
$$ P = 4 \cdot a $$
diagonal
$$ d = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2} $$
circumferència circumscrita (radi)
$$ R = \frac{d}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}} $$
circumferència inscrita (radi)
$$ r = \frac{a}{2} $$

Puntuació

4,0/5 (2×)

X