☰ menü
Calculat.org

Ağırlık birimlerinin dönüşümü

Hesaplayıcı

Ağırlığı girin ve birimleri seçin

Hata

basamaklı onluk tabana yuvarla

Metrik birimler

mikrogram (μg)

miligram (mg)

gram (g)

dekagram (dag)

kilogram (kg)

kental (q)

ton (t)

kiloton (kt)

megaton (Mt)

İngiliz birimleri (“short”)

grain (gr)

dram (dr)

ons (ounce) (oz)

libre (pound) (lb)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

kısa ton (short ton) (T)

Amerikan birimleri (“long”)

grain (gr)

dram (dr)

ons (ounce) (oz)

libre (pound) (lb)

stone (st)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

uzun ton (long ton) (T)

Troy Ağırlık Sistemi (“troy”)

pennyweight (dwt)

troy ons (troy ounce) (tr oz)

libre (pound) (tr lb)

Kullanıcı oyu

5,0/5 (1×)

X