☰ мени
Calculat.org

Конверзија мерних јединица масе

Калкулатор

Унесите масу и изаберите јединице

Грешка

Заокруглити на децималу

Метричке јединице

микрограм (μg)

милиграм (mg)

грам (g)

декаграм (dag)

килограм (kg)

квинтал (q)

тона (t)

килотона (kt)

мегатона (Mt)

Британске јединице („short”)

grain (gr)

dram (dr)

ounce (унца) (oz)

pound (фунта) (lb)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

short ton (тона) (T)

Америчке јединице („long”)

grain (gr)

dram (dr)

ounce (унца) (oz)

pound (фунта) (lb)

stone (st)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

long ton (тона) (T)

Тројске јединице („troy”)

pennyweight (dwt)

troy ounce (тројска унца) (tr oz)

pound (фунта) (tr lb)

Оцена

5,0/5 (1×)

X