☰ menü
Calculat.org

Paralelkenarın alanı ve çevresi

paralelkenar

paralelkenar A B C D a b a b d1 d2 α1 α2 α1 α2 ha hb
a, bkenar
d1,2köşegenler
hayükseklik
hbyükseklik
α1,2 açı

Hesaplayıcı

Birimi

3 değer giriniz

kenar

a =

kenar

b =

yükseklik

ha =

yükseklik

hb =

köşegen

d1 =

köşegen

d2 =

açı

α1 =

açı

α2 =

alan

A =

çevre

C =

Hata

basamaklı onluk tabana yuvarla

Hesaplama yöntemi

Formüller

paralelkenar

alan
$$ A = a\cdot h_a = b\cdot h_b $$
çevre
$$ C = 2 \cdot (a + b) $$
yükseklik
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
açı
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
köşegen
$$ d_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Kullanıcı oyu

5,0/5 (1×)

X