☰ menü
Calculat.org

Üçgenin alanı ve çevresi

üçgen

üçgen A B C a b c ha hb hc α β γ A B C a b c ha hb hc α β γ
a, b, ckenar
hayükseklik
hbyükseklik
hcyükseklik
α, β, γaçı

Hesaplayıcı

Birimi

3 değer giriniz

kenar

a =

kenar

b =

kenar

c =

açı

α =

açı

β =

açı

γ =

yükseklik

ha =

yükseklik

hb =

yükseklik

hc =

alan

A =

çevre

C =

Hata

basamaklı onluk tabana yuvarla

Hesaplama yöntemi

Formüller

üçgen

alan
$$ A = \frac{a h_a}{2} = \frac{b h_b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
çevre
$$ C = a + b + c $$
yükseklik
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\beta \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\alpha \\ \\ h_c &= a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a &= \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b c \cdot\cos\alpha} \\ \\ b &= \sqrt{a^2 + c^2 - 2 \cdot a c \cdot\cos\beta} \\ \\ c &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\gamma} \end{aligned} $$
$$ \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} $$

Kullanıcı oyu

5,0/5 (1×)

X