☰ menü
Calculat.org

Yamuğun alanı ve çevresi

yamuk

yamuk A B C D a b c d d1 d2 h δ γ β α
a, b, c, dkenar
d1,2köşegenler
hyükseklik
α, β, γ, δaçı

Hesaplayıcı

Birimi

4 değer giriniz

kenar

a =

kenar

b =

kenar

c =

kenar

d =

yükseklik

h =

açı

α =

açı

β =

açı

γ =

açı

δ =

alan

A =

çevre

C =

Hata

basamaklı onluk tabana yuvarla

Hesaplama yöntemi

Formüller

yamuk

alan
$$ A = \frac{(a + c) \cdot h}{2} $$
çevre
$$ C = a + b + c + d $$
köşegen
$$ \begin{aligned} d_1 &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cos\beta} \\ \\ d_2 &= \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a d \cos\alpha} \end{aligned} $$
açı
$$ \begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - \beta \\ \\ \delta &= 180^\circ - \alpha \end{aligned} $$
yükseklik
$$ h = d \cdot\sin\alpha = b \cdot\sin\beta $$

Kullanıcı oyu

5,0/5 (1×)

X