☰ menú
Calculat.org

Conversió d'unitats de massa

Calculadora

Introdueix el massa i selecciona la unitat

Error

Arrodonir a decimal

Unitats mètriques

microgram (μg)

mil·ligram (mg)

gram (g)

decagram (dag)

quilogram (kg)

quintal (q)

tona (t)

quilotona (kt)

megatona (Mt)

Unitats britàniques («short»)

grain (gr)

dram (dr)

unça (ounce) (oz)

lliura (pound) (lb)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

tona (short ton) (T)

Unitats estadounidenques («long»)

grain (gr)

dram (dr)

unça (ounce) (oz)

lliura (pound) (lb)

stone (st)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

tona (long ton) (T)

Unitats de «troy»

pennyweight (dwt)

unça troy (troy ounce) (tr oz)

lliura troy (pound) (tr lb)

Puntuació

5,0/5 (1×)

X