☰ izvēlne
Calculat.org

Masas vienību konvertēšana

Kalkulators

Ievadiet masa un izvēlieties mērvienības

Kļūda

Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Metriskās mērvienības

mikrograms (μg)

miligrams (mg)

grams (g)

dekagrams (dag)

kilograms (kg)

centners (q)

tonna (t)

kilotonna (kt)

megatonna (Mt)

Britu mērvienības (“short”)

grain (gr)

dram (dr)

unce (ounce) (oz)

mārciņa (pound) (lb)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

tonna (short ton) (T)

Amerikāņu mērvienības (“long”)

grain (gr)

dram (dr)

unce (ounce) (oz)

mārciņa (pound) (lb)

stone (st)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

tonna (long ton) (T)

Trojas mērvienības (“troy”)

pennyweight (dwt)

trojas unce (troy ounce) (tr oz)

mārciņa (pound) (tr lb)

Vērtējums

5,0/5 (1×)

X