Menu
Calculat.org

Prevody jednotiek hmotnosti

Kalkulačka

Zadajte hmotnosť a zvoľte jednotky

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

Metrické jednotky

mikrogram (μg)

miligram (mg)

gram (g)

dekagram (dag)

kilogram (kg)

metrický cent (q)

tona (t)

kilotona (kt)

megatona (Mt)

Britské jednotky („short“)

grain (gr)

dram (dr)

unca (ounce) (oz)

libra (pound) (lb)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

tona (short ton) (T)

Americké jednotky („long“)

grain (gr)

dram (dr)

unca (ounce) (oz)

libra (pound) (lb)

stone (st)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

tona (long ton) (T)

Trojske jednotky („troy“)

pennyweight (dwt)

trojská unca (ounce) (tr oz)

libra (pound) (tr lb)

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (1×)