☰ menü
Calculat.org

Dik üçgenin alanı ve çevresi

dik üçgen

dik üçgen A B C a b c hc cb ca α β
a, bdik kenar
chipotenüs
hcyükseklik
α, βaçı

Hesaplayıcı

Birimi

2 değer giriniz

dik kenar

a =

dik kenar

b =

hipotenüs

c =

açı

α =

açı

β =

yükseklik

hc =

alan

A =

çevre

C =

Hata

basamaklı onluk tabana yuvarla

Hesaplama yöntemi

Formüller

dik üçgen

alan
$$ A = \frac{a b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
çevre
$$ C = a + b + c $$
Pisagor teoremi
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
yükseklik
$$ h_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
açı
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
trigonometrik fonksiyonlar
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ h_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Kullanıcı oyu

4,5/5 (15×)

X