☰ menü
Calculat.org

Yüzde hesaplama

Hesaplayıcılar

y sayısının %x’i kaçtır?

Örnek

168’in %15’i kaçtır?

$$ \begin{aligned} & 15\ \% = \frac{15}{100} \\ \\ & \frac{15}{100} \cdot 168 = 25,2 \end{aligned} $$

168’in %15’i 25,2’dir.

Hesaplayıcı

 ’in %  ’i  ’dir
basamaklı onluk tabana yuvarla

Hesaplama yöntemi

x sayısı y sayısının yüzde kaçıdır?

Örnek

12 sayısı 86 sayısının yüzde kaçıdır?

$$ \begin{aligned} & \frac{12}{86} = 0,140 \\ \\ & 0,140 \cdot 100 \Rightarrow 14,0 \ \% \end{aligned} $$

12; 86’nın %14,0’idir.

Hesaplayıcı

 ;  ’nın %  ’idir
basamaklı onluk tabana yuvarla

Hesaplama yöntemi

Kullanıcı oyu

4,1/5 (17×)

X