Menu
Calculat.org

Zamiana jednostek wagi

Kalkulator

Wprowadź wagę i wybierz jednostki

Błąd

Zaokrąglić do miejsca dziesiętnego

Jednostki metryczne

mikrogram (μg)

miligram (mg)

gram (g)

dekagram (dag)

kilogram (kg)

centar metryczny (q)

tona (t)

kilotona (kt)

megatona (Mt)

Jednostki brytyjskie („short”)

grain (gr)

dram (dr)

uncja (ounce) (oz)

funt (pound) (lb)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

tona (short ton) (T)

Jednostki amerykańskie („long”)

grain (gr)

dram (dr)

uncja (ounce) (oz)

funt (pound) (lb)

stone (st)

quarter (qu)

hundredweight (cwt)

tona (long ton) (T)

Jednostki trojańskie („troy”)

pennyweight (dwt)

uncja trojańska (ounce) (tr oz)

funt (pound) (tr lb)

Ocena

5,0/5 (1×)