☰ menu
Calculat.org

Oppervlakte en omtrek van een rechthoekige driehoek

rechthoekige driehoek

rechthoekige driehoek A B C a b c hc cb ca α β
a, brechthoekszijde
cschuine zijde (hypotenusa)
hchoogte
α, βhoek

Rekenmachine

Eenheid

Voer 2 waarden in.

rechthoekszijde

a =

rechthoekszijde

b =

schuine zijde (hypotenusa)

c =

hoek

α =

hoek

β =

hoogte

hc =

oppervlakte

A =

omtrek

O =

Error

Rond af op decimaal

Berekeningsprocedure

Formules

rechthoekige driehoek

oppervlakte
$$ A = \frac{a b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
omtrek
$$ O = a + b + c $$
stelling van Pythagoras
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
hoogte
$$ h_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
hoek
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
goniometrische functie
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ h_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Beoordeling

5,0/5 (1×)

X