☰ menu
Calculat.org

Oppervlakte en omtrek van een vijfhoek

vijfhoek

vijfhoek C c R r 108° 36° A B C D E a a a a a M
azijde
Comgeschreven cirkel
cingeschreven cirkel
Rstraal (omgeschreven cirkel)
rstraal (ingeschreven cirkel)
Mmiddelpunt

Rekenmachine

Eenheid

Voer 1 waarde in.

zijde

a =

omgeschreven cirkel (straal)

R =

ingeschreven cirkel (straal)

r =

oppervlakte

A =

omtrek

O =

Error

Rond af op decimaal

Berekeningsprocedure

Formules

vijfhoek

oppervlakte
$$ A = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{4} a^2 $$
omtrek
$$ O = 5 \cdot a $$
omgeschreven cirkel (straal)
$$ R = \frac{\sqrt{50 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$
ingeschreven cirkel (straal)
$$ r = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$

Beoordeling

5,0/5 (2×)

X