☰ Menu
Calculat.org

Výpočet percent

Kalkulačky

Koľko je x % z čísla y?

Príklad

Koľko je 15 % z 168?

$$ \begin{aligned} & 15\ \% = \frac{15}{100} \\ \\ & \frac{15}{100} \cdot 168 = 25,2 \end{aligned} $$

15 % z 168 je 25,2.

Kalkulačka

 % z  je 
Zaokrúhliť na desatinné miesto

Postup výpočtu

Koľko percent je číslo x z čísla y?

Príklad

Koľko percent je 12 zo základu 86?

$$ \begin{aligned} & \frac{12}{86} = 0,140 \\ \\ & 0,140 \cdot 100 \Rightarrow 14,0 \ \% \end{aligned} $$

12 z 86 je 14,0 %.

Kalkulačka

 z  je 
Zaokrúhliť na desatinné miesto

Postup výpočtu

Užívateľské hodnotenie

4,1/5 (50×)

X